Bikepark prochází obnovou

29. března 2021

Jarní měsíce jsou na Monínci ve znamení příprav na letní sezónu. Napilno Má především míra Kubišta se svým týmem, aby mohl být místní bikepark pro návštěvníky opět v provozu, pokud to podmínky v květnu či dalším období umožní.

Týmu, který má na starosti přípravu na letní sezónu, šéfuje Míra Kubišta. Zatímco v zimní sezóně se všichni věnují především zasněžování a údržbě sjezdovek, od konce března je tomu jinak. Místo provozu technologie Snowfactory, sněhových děl či rolby je to mimo jiné příprava bikeové trati. To vyžaduje trochu jiné vybavení než během zimy. Často jsou to krumpáče, lopaty, bagr, někdy ale třeba jen holé ruce. Pomáhají jim i brigádníci a různí dobrovolníci. Již tradičně jsou to bikeři vedení Davidem Anderlem (Andym), který jinak také na Monínci organizuje podzimní závody Chainless race a Whip contest a současně publikuje redakční materiály o bikingu na portálu 720.cz.

Pro obnovu monínecké bikeové trati je potřeba součinnost všech v těchto oblastech - vyhrabávání listí, navážení hlíny do vybržděných a vyplavených míst a samozřejmě i samotná oprava vyježděných částí trati. Na to pak navazují ty nejnáročnější práce. Zejména pak bagrování klopenek a stavby nových dřevěných překážek. Klopenky se budují zvlášť pro každou novou sezónu. Dřevěné překážky, jako jsou třeba různé přejezdové lávky, wallridy či odvodnění, se buď jen opravují, nebo dělají zcela nové. Práce jsou to vesměs náročné a zdlouhavé. Zpravidla proto trvají až do začátku května. Loni se provoz bikeparku otevíral v polovině tohoto měsíce.