Jak se správně připravit na carving

21. January 2020

Carvingové lyžování patří v posledních letech k těm nejoblíbenějším. To samozřejmě platí také u nás na Monínci. Víte ale, jak na carvingových lyžích správně jezdit?

V paralelním postavení lyží dokáže sjet kopec většina lyžařů. Pokročilejším krokem je pak oblouk carvingový, tedy oblouk po hranách s minimálním podílem smyku. Ten je rychlejší a dynamičtější. Představte si, že se pokusíte na mírném svahu zrychlit, ale udržet stejný poloměr oblouku. Stejně jako jet v koridoru, ze kterého nesmíme vyjet a stále pravidelně zatáčet. Abychom se v koridoru udrželi i při větší rychlosti musíme lyže více zahranit a zvětšit rozsah pohybů. Jde tedy o to posunout těžiště více do stran.

Abyste pochopili, jak správně zahranit, začněte na jakékoliv mírné lyžařské cestě s bruslením. Pak můžete nasadit třeba i mírné odšlapování. Následně si vlastní rovnováhu otestujete jízdou po hraně jedné lyže. Druhou lyži je třeba mít po celou dobu jízdy zvednutou.

Odborníci doporučují vyzkoušet si zahranění lyží i na místě - mírným přikloněním kotníků, kolen a kyčlí ke svahu. A to buď tak, že se o někoho opřete, nebo použijete jako stabilizátor lyžařské hole.

Poté, co jste si vše procvičili jak na cestě, tak na místě, je čas pustit se do samotného oblouku. Ideálně rozjezdem šikmo svahem. Zkuste přitom dokončit oblouk ke svahu, aby za lyžemi byly vidět jen dvě kolejnice. Pro větší zvýraznění a uvědomění si daného pohybuje je lepší daný cvik provádět bez lyžařských holí. Používá se například vnější ruka položená na vnitřním koleně. To se tlačí ke svahu a vnitřní ruka na vnější rameno. Po procvičení zkuste rozjezd ze spádnice a opakujte to samé. Když už je vše procvičeno na obě strany, následuje nácvik jeden a půl oblouku a pak oblouky navazované.

Dalším cvičením je „Javelin“ nebo taky „oštěpařský oblouk“. Vnější lyži necháte jet po hraně, a díky zdvižené a překřížené vnitřní se dostanete do postavení, které vám dále umožní balancovat proti působení vnějším sílám a zvyšovat tlak na lyži. Celou lyži lze tak doslova prohnout. 

Důležitým momentem je aktivní posun těžiště do středu oblouku. Jinak oblouk zahájíme vždy s tím, že nás lyže podjedou, díky čemuž se dostanete do záklonu. Abyste dobře využili potenciál lyží, je třeba je využít od špičky a ne pouze od patky. Při zapichování holí pomůže daný pohyb zvýraznit prostřednictvím tzn. přehnaného zapíchnutí hole do středu budoucího oblouku.

Ještě než ale na svah vůbec vyrazíte, musíte si pro nácvik vybrat správné carvingové lyže.

Pro rychlejší procítění je dobrá lyže s kratším poloměrem lyže (s rádiusem okolo 13m). Kdo však dává přednost opravdu rychlé jízdě, jsou pro něho vhodné lyže univerzální nebo s delším poloměrem. A teď už jen hurá na svah!

Více zajímavostí si můžete přečíst v “Monovinách

Je nedostatek vody, ale v lyžařských areálech se vesele zasněžuje

Nikoli. Pro odběr povrchových vod musí být vždy dodržen minimální zůstatkový průtok. Jsou pevně stanoveny limity pro její odběr. Kontroly provádí Česká inspekce životního prostředí a příslušné vodoprávní úřady.

Voda se ze sjezdovky odpaří

Toto tvrzení pochází hlavně z alpských středisek, kde se využívá velké množství akumulačních nádrží, ze kterých se malá část vody opravdu může odpařit. Ty se v ČR využívají minimálně. Ani tak není jejich použití špatné, záleží hlavně na jejich správném umístění. Největší část vody, která neskončí na sjezdovce, jsou pouze lehké částice – ty ale dopadnou do vzdálenosti maximálně několika desítek metrů od sjezdovky a vodní poměry v povodí neovlivní.

Chemie

Na zasněžování se žádná chemie nepoužívá. Jde o čistou vodu přeměněnou na jiné skupenství pomocí chladného vzduchu.

Pokud chceme posuzovat činnost v lyžařských areálech a dělat z toho širší závěry, je nutno tak činit z určitého nadhledu a komplexně. Tedy nejen z hlediska ochrany přírody, ale je třeba zvažovat celkové dopady této činnosti, včetně celospolečenských souvislostí. Každá lidská činnost zanechává nějakou ekologickou stopu. Z tohoto pohledu jasně převažují pozitivní dopady v oblasti celospolečenského zájmu – zejména udržení a podpora zaměstnanosti a rozvoj cestovního ruchu.

Více zajímavostí si můžete přečíst v Monovinách