Bezpečnost na sjezdovce

Základní pokyny

Potřebujete pomoct s nástupem na lanovou dráhu? Řekněte si, rádi vám zajistíme asistenci.

Nezastavujte se ve výstupním prostoru lanové dráhy. Děti s výškou menší než 1,25 m mohou být přepravovány pouze s doprovodem. Pokud si nejste jisti svými schopnostmi asistence při nástupu či výstupu, oslovte předem obsluhu lanové dráhy. Dbejte pokynů (piktogramů) k zavření/otevření pojistné brány. Při manipulaci s pojistnou bránou dávejte pozor na spolucestující. Přepravu osob s omezenou schopností pohybu nejprve oznamte obsluze lanové dráhy.

Na sjezdovce platí přednost zespoda. Lyžaři a snowboardisté, kteří jsou nahoře na trati mají přehled, a proto si mohou určit směr jízdy. Směr jízdy musí zvolit tak, aby neohrozili ty, kteří jsou níže.
Děti a začátečníci mají na sjezdovce přednost. Při předjíždění se snažte myslet i na nepředvídatelný pohyb lyžaře před vámi.

Zastavení: Zastavení v úzkých, nebo nepřehledných místech sjezdové trati je nebezpečné. Po pádu musí být trať co nejrychleji uvolněna. Zákaz zastavení platí v celé délce přemostění komunikace.

Dodržujte bezpečnou vzdálenost mezi ostatními lyžaři vzhledem k aktuálním podmínkám a viditelnosti.

Desatero pro chování na sjezdových tratích


Stejně jako na silnici, i na sjezdovce platí pravidla, jakými se mají “účastníci provozu” řídit. Od února 2009 česká legislativa následuje celosvětový trend a tyto pravidla díky usilovné práci Horské služby ČR zařadila do ČSN. Podruhé byste tak jejich znění mohli slyšet až u soudu, proto je opravdu neberte na lehkou váhu!

1. Brát ohled na ostatní lyžaře a snowboardisty

Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.
Neohrožovat a nepoškozovat může znamenat:

 •     nešermovat hůlkami
 •     správně nosit lyže
 •     nedělat si z lidí na sjezdovce slalom
 •     dát prostor dětem a začátečníků atp.

2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy

Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit na dohled. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svým schopnostem, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům, jakož i hustotě provozu.
Přizpůsobit se znamená:

 •     jako začátečník nejezděte na černou
 •     udržujte vzdálenosti, v jakých umíte zabrzdit
 •     když je mlha nebo hustě sněží, jeďte pomalu
 •     před zlomem nebo zatáčkou sjezdovky vždy zpomalte
 •     nezávoďte atp.

3. Volba jízdní stopy

Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.
Při předjíždění tedy myslete na:

 •     nepředvídatelný pohyb lyžaře před vámi
 •     sledujte směr a rychlost pohybu předjížděného
 •     pozor na nečekané zabrzdění
 •     nepředjíždějte těsně na kraji sjezdovky
 •     hlídejte si záda, doporučuji průběžně zastavovat atp.

4. Předjíždění

Předjíždět se může shora nebo zespodu, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.
Jak na to:

 •     oblouk zespodu je protažení oblouku zpět do kopce
 •     pozor na dlouhé rychlé oblouky, nemusíte vidět šusaře přijíždějícího shora
 •     dívejte se i do stran, nejen dopředu
 •     když vidíte lyžaře nebo snowboardistu, on vás vidět nemusí atp.

5. Vjíždění a rozjíždění

Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí pohledem nahoru a dolů přesvědčit, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.
Jak se tedy rozhlížet a rozjíždět:

 •     podívejte se nahoru, jestli se někdo neřítí
 •     i zespodu můžete čekat rolbu nebo skútr
 •     rozjíždějte se plynule nejlépe u kraje sjezdovky
 •     pozor v zákrutách a na zlomech svahu, je tam špatně vidět
 •     u křížení sjezdovek nebo cest vždy zpomalte atp.

6. Zastavení

Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.
Kde a jak se tedy vyhnout:

 •     po pádu ihned sledujte, kdo jede shora
 •     nazouvejte a zouvejte se u kraje sjezdovky
 •     zastavujte vždy nad zlomem sjezdovky
 •     v zatáčce zastavujte na jejím vnějším okraji
 •     pozor na "trychtýřový" efekt v úzkých úsecích, nezastavujte tam
 •     nestůjte pod ledovými plotnami nebo boulemi atp.

7. Stoupání a sestup

Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.
Co nám jinak hrozí

 •     na trati se jezdci těžko uskakuje
 •     uprostřed vás nikdo nečeká, tomu odpovídá rychlost jejich jízdy
 •     při kraji choďte i pro ztracené věci po pádu
 •     vždy sledujte, kdo jede shora

8. Respektování značek

Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.

 •     zpomalujte s odstupem od značek
 •     značka může být hranicí mezi legálně x nelegálně
 •     při porušení značek jste v tom sami, zapomeňte na pojištění
 •     pozor na spadlé značky nebo provazy, nemusí být vidět atp.

9. Chování při úrazech

Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.

 •     při nehodě se dotyčných zeptejte na jejich stav
 •     pozor na šokový stav zraněných, není objektivní
 •     zavolat horskou službu ještě nikomu neublížilo, i to je pomoc
 •     pokud si nejste jisti, sledujte základní životní funkce
 •     nehodu označte zkříženými lyžemi 
 •     atp.

10. Povinnost prokázat se

Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek, nebo účastník, ať odpovědný, nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.

 •     vaše svědectví může poškozenému pomoci
 •     některá zranění se zjistí později, těžko pak něco dokážete
 •     ujetí od nehody se nevyplácí a je tvrdě postihováno
 •     neriskujte zkaženou dovolenou a vždy s horskou službou spolupracujte atp.

Ten kdo poruší toto desatero může být ze svahu vykázán!!!

Krizová telefonní čísla

Krizová telefonní čísla

Hasiči (HZS): 150
Lékařská záchranná služba: 155
Policie ČR: 158
Integrovaný záchranný systém: 112
Policie ČR Votice: +420 974 871 760
HZS Tábor – dispečink: +420 950 221 109
+420 950 221 110
HZS Tábor – pplk. Ing. Hojsák Petr: +420 725 035 500
Hasiči Příbram: +420 950 831 111
Hasiči Sedlec-Prčice: +420 602 666 150
Středočeská energetická – pohotovost: +420 840 850 860
ČEZ – linka pro VIP zákazníci: +420 317 834 384
Městský úřad Sedlec-Prčice: +420 739 588 626
+420 722 128 780
Služby Sedlec-Prčice Kaňka: +420 7733 193 690
Ředitel areálu Monínec s.r.o.: +420 603 239 666
Vedoucí střediska služeb: +420 739 396 227
Náčelník LD: +420 739 396 227
Drážní inspekce Plzeň – Petr Mencl: +420 736 521 058
Drážní inspekce Praha – dispečink: +420 736 521 001