Reklamní a obchodní sdělení

Reklamní a obchodní sdělení

Podmínky a specifikace zasílání reklamních a obchodních sdělení společnosti Trigema, a.s. včetně všech jejích dceřiných společností.

Trigema a.s.
IČ 61466123
Adresa:
Explora Business Center - Jupiter Building
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5

Zaškrtnutím souhlasu se zasíláním reklamních a obchodních sdělení udělujete souhlas, aby vás společnost informovala o obchodních příležitostech a nabídkách, relevantních k vámi vyjádřenému zájmu.

  • Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat a platí maximálně po dobu deseti let a poté zaniká, nebude-li mezitím obnoven z vaší strany opětovným přihlášením.
  • Souhlas společnost neopravňuje zasílat vám reklamní sdělení a obchodní nabídky třetích stran.
  • Odvolat jej lze e-mailem adresovaným na GDPR@trigema.cz či písemně na adresu sídla společnosti.
  • V případě odběru formou newslleteru postačí pro odhlášení kliknutí na odkaz „odhlásit“ v zápatí e-mailu či odpovědí na e-mail odesílatele.

Jak zasíláme obchodní sdělení?

Naše společnost se snaží být maximálně transparentní ve využívání reklamních nástrojů. Vždy zasíláme jen informace vztahující se k projektům a nabídkám, o které jste vyjádřili zájem.

Nejčastější formou sdělení je e-mail. V případě vyžádání obchodní nabídky z vaší strany vás pak můžeme kontaktovat také pomocí telefonu, který jste pro tento účel dobrovolně uvedli.

Pokud jste s námi komunikovali prostřednictvím zpráv přes platformu Facebook či Messenger, můžeme vás kontaktovat prostřednictvím zprávy v těchto platformách. V mimořádných situacích, kdy se to hodí, vás můžeme kontaktovat písemně a to například formou přání k narozeninám, Vánocům atp..

Veškeré osobní a kontaktní údaje, které nám poskytnete, chráníme dle zákona a nakládáme s nimi v souladu s GDPR a zároveň v souladu s požadavky normy ISO 27 001 Systém řízení bezpečnosti informací.